Om Klinikken Bjørnholt-Pedersen

Du kan modtage behandling i Klinikken på baggrund af en henvisning fra din egen læge
til psykiatrisk behandling.
Vi har specialiseret os i at arbejde med mennesker med affektive lidelser, dvs. depression, angst, stress og traumer.

I de senere år har det været et stadig stigende behov for behandling af netop affektive
lidelser- det kan give lange ventelister.

Patienter med andre typer af psykiatriske problematikker henvises som oftest til
distriktspsykiatrien eller anden behandling. Det samme gælder patienter, der har brug for en
bredere tværfaglig indsats.

Hvem er vi

  • Karsten Bjørnholt speciallæge i psykiatri; uddannet i bl.a. EMDR, Mindfullness og som SE-practioner
  • Sofie Pedersen teolog og Psykoterapeut MPF, uddannet i bl.a. gestaltterapi, kognitivt terapi, Mindfullness, EMDR og som SE- practioner.
Klinikken Bjørnholt-Pedersen