Behandlinger

Forløb med lægehenvisning
Klinikken har et deltidsyder nr. Det betyder, at du kan få et behandlingsforløb i Klinikken efter henvisning fra din egen læge.

Behandlingstilbuddet indeholder en psykiatrisk undersøgelse, evt opstart af medicinsk behandling,
og/eller et terapeutisk forløb på op til 20 timer, heri indgår en del undervisning i, hvordan du kan takle din lidelse på en hensigtsmæssig måde.

Klinikken har vanligvis ikke kapacitet til at skrive erklæringer.
Hvis du hører til Klinikkens målgruppe, har vi for tiden en ventetid, som er vekslende alt efter, hvad du fejler, Se også på www.sundhed.dk

Klinikken Bjørnholt-Pedersen